Církevní sňatek

Jak dnes vypadá v podstatě klasická svatba? Odehraje se buď na úřadě, nebo dojde k tomu, že konkrétní osoba z úřadu, která oddává, se dostaví na jiné zvolené místo – hrad, zámek, či louku v přírodě. Potom je tu ale ještě církevní sňatek, který má svá jasná specifika. S čím jsou spojena?

Žádost o vydání osvědčení

Prvotní postup obou budoucích novomanželů je stejný – musí na matriku. Dále je vyžadováno předoddavkové řízení. O co se jedná? O nutnost vyplnění dotazníku, stejně jako žádosti o církevní sňatek. Na jeho základě je vydáno osvědčené k církevnímu sňatku. Jedná se o dokument, bez kterého nemůže být daná forma oddání vůbec realizována.

Prohlášení před orgánem církve

Jak a kde takový církevní sňatek proběhne? Základem je prohlášení před orgánem církve. S tím jsou spojeny jasné předpisy konkrétní církve. Mnohdy jde o různé sliby, které jsou často výrazně delší, než jenom obyčejné úřední ANO. Pokud jde o místo, je ve většině případů přikázáno oddání v kostele. Je možné najít i výjimky spojené s realizací církevního sňatku třeba venku v přírodě. V daných případech ale může být celkem komplikované najít oddávajícího, který by toto realizoval.

Musejí být pokřtěni

Poměrně komplikovanou podmínkou je to, že pokud má být realizován církevní sňatek, je třeba, aby byli budoucí novomanželé pokřtěni. Co když jeden z nich není? Musí křest nejprve podstoupit. A rozhodně to není tak jednoduché, jako v dětském věku, kdy jde o krátkou formalitu. Musí absolvovat řadu věcí, aby církev přesvědčil o svých znalostech a víře. Je proto pochopitelné, že toto mnoho lidí odmítne a církevní sňatek není vůbec realizován.

Má stejnou váhu, jako ten úřední

A jak je to s oddacím listem a platností manželství? Zde platí, že církevní sňatek má úplně stejnou váhu, jako když jsou novomanželé oddání osobou z konkrétního úřadu.

Publikováno: 21. 01. 2018

Kategorie: Nezařazené

Autor: Hanka Jarošová